Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

Kurs for renholdere

Faglig kompetanse hos renholderen gir trygghet i arbeidsdagen og kvalitet i renholdsarbeidet, samtidig som opplæring gir økt motivasjon og trivsel hos medarbeiderne. Våre nettkurs gjør det enkelt og effektivt å formidle nødvendig faglig kunnskap innen profesjonelt renhold. Kursene er delt i Renholder del 1,2 og 3, og utgjør til sammen 16 leksjoner som dekker behovet for grunnleggende teoretisk opplæring av renholdere.

Renholder del 1

Leksjon 1: Innføring i renholdsyrket
Leksjon 2: Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
Leksjon 3: Renholdsmidler
Leksjon 4: Renholdsflater, materiallære
Leksjon 5: Helse, ergonomi
Leksjon 6: Den dyktige renholder

Renholder del 2

Leksjon 1: Arbeidsmiljø
Leksjon 2: Praktiske veiledningsfilmer
Leksjon 3: Renholdsplaner
Leksjon 4: Periodisk renhold
Leksjon 5: Internkontroll

Renholder del 3

Leksjon 1: Kvalitetsstandard NS INSTA 800
Leksjon 2: Renholdsøkonomi, kalkulasjon
Leksjon 3: Mikrobiologi, hygiene
Leksjon 4: Avfallshåndtering, miljø
Leksjon 5: Facility services

 Se noen eksempler fra kursene for renholdere

Når du har gjennomført alle tre kursene Renholder del 1,2 og 3 får du tilsendt vårt kompetansebevis:
Cleaning.no Certified Cleaner.
Du kan selvfølgelig også ta kun enkelt kurs, og få tilsendt vårt kursbevis for dette.