Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

HMS-nettkurs for renholdsvirksomheter

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er tema med stor betydning både for private og offentlige virksomheter. Bedrifter må grundig dokumentere sine HMS systemer, og i anbudsprosesser får dokumentasjon opp mot HMS stadig større betydning. Forskning viser også at virksomheter som satser på systematisk HMS-arbeid, lykkes bedre.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at virksomhetens daglig leder (arbeidsgiver), verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Arbeidstilsynets veiledning sier at arbeidsgivers opplæring i HMS arbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold, aktiviteter og størrelse. Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk HMS arbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv

Dette nettkurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets veiledning og retningslinjer for opplæring i HMS arbeid, og innehar i tillegg en stor mengde stoff for fordypning.

Kurset kan benyttes av virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.
Last ned: Avtale om kortere opplæring for verneombud

Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. I tillegg fungerer kurset som en referanse til kilder for mer informasjon. Følg lenkene for temaer som du føler er aktuelle for deg, og hvor du ønsker å gå mer i dybden.

Medgått tid for gjennomføring av nettkurset vil variere avhengig av deltagerens forhåndskunnskaper, studieteknikk, dybdelesing med mer. Deltageren styrer selv fremdriften, og kan logge seg av og på. Kurset gjennomføres fra begynnelse til slutt, med kunnskapsprøver for hver avsluttende leksjon. HMS testene må gjennomføres med minst 80 % riktige svar. Ved bestått kurs får kursdeltageren tilsendt kompetansebevis fra cleaning.no. Kursbeviset er personlig og inneholder deltakers navn og beskriver de hovedtema som er gjennomført og testet i kunnskapsprøvene. Kursdokumentasjonen tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav og retningslinjer.

Leksjoner

 1. Lover og regler
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Endringer i AML fra 1. juli 2015
 • Internkontroll
 • Arbeidsmiljøguiden
 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Renholdsoverenskomsten
 • Kilder

 

 

 1. Vernearbeidet
 • Arbeidsgiver
 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • Regionale verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Arbeidstagers medvirkningsplikt
 • Nyttige brosjyrer og lenker

 

 

 

 1. Arbeidsmiljø
 • Arbeidsmotivasjon
 • Våre behov styrer vår adferd.
 • Mulighet for påvirkning
 • Mestring og anerkjennelse
 • Sosiale relasjoner
 • Arbeidsledelse
 • Kulturelle utfordringer
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Mellommenneskelige ferdigheter
 • Renholdsledelse
 • Innemiljø
 1. Målrettet og aktivt HMS arbeid
 • Arbeidsmiljø for renholdere
 • Renholdsmidler
 • Muskel- og skjelettplager
 • Ergonomi
 • Utstyr for renhold
 • Arbeidsteknikk
 • Hudproblemer
 • Personlig verneutstyr
 • Hva er arbeidsrelatert stress?
 • Enkel modell for risikovurdering
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Ide’ banken
 • Førstehjelp

Målgruppe

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.
Ingen krav til forkunnskaper.