Hvor gode er dine kunnskaper om kvalitetsstandarden NS INSTA 800?

Hvor mye kan du om visuell rengjøringskvalitet og standarden NS INSTA 800? Vi har laget en liten quiz med 20 spørsmål med 3 svaralternativer, hvor du skal velge det svaret som høres mest riktig ut. Spørsmålene er knyttet til generell forståelse av kvalitetsbegrepet, og hovedprinsipper for visuelle kontroller av rengjøringskvaliteten.

INSTA Quiz

Test dine INSTA kunnskaper gratis

Hvor mye kan du om visuell rengjøringskvalitet og standarden NS INSTA 800?
Vi har laget en liten quiz med 20 spørsmål med 3 svaralternativer, hvor du skal velge det svaret som høres mest riktig ut.
Spørsmålene er knyttet til generell forståelse av kvalitetsbegrepet, og hovedprinsipper for visuelle kontroller av rengjøringskvaliteten.