Hvordan ta kurs

Vi har hørt manges frustrasjon over hvor vanskelig det kan være å organisere en god og effektiv opplæring for renholderne. I den hektiske hverdagen er det ikke enkelt å gjennomføre kurs for personalet, og da spesielt for de nyansatte før de skal ut i praktisk arbeid. Man føler at opplæringen kontinuerlig henger etter, og i mange tilfeller sendes nyansatte ut i arbeid uten at tilstrekkelig grunnopplæring er gjennomført. Dette vil rimeligvis kunne ha betydning for kvaliteten på arbeidet, muligheten for skade og ulykker, feil bruk av utstyr og midler, dårlig arbeidsteknikk med mer. Våre nettkurs dekker behovet for teoretisk grunnopplæring og spesialopplæring innen renhold.

  1. Velg ønsket kurs
  2. Registrer ditt navn / firma /adresse
  3. Send påmeldingen
  4. Betal fakturaen som du får på e post samme dag
  5. Du får tilsendt passord for tilgang til kurset
  6. Gjennomfør kurset, svar på quiz
  7. Resultatene sendes til cleaner.no, og vi utsteder kursbevis som sendes til deg per post.
Kursbevis sendes alle som har gjennomført et kurs med minimum 80 % riktige svar på testene.
Alle modulene i et kurs avsluttes med quiz. Vi ønsker at kursdeltageren ved å ta disse testene skal dokumentere hva man faktisk har lært,
og ikke bare hva man skulle ha lært. Får du ikke nok riktige svar på en leksjon går du igjennom den en gang til, uten ekstra kostnad.
Påmelding kurs