Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

Hygiene, helse og smitterenhold

Faglig kompetanse hos renholderen gir trygghet i arbeidsdagen og kvalitet i renholdsarbeidet, samtidig som opplæring gir økt motivasjon og trivsel hos medarbeiderne. Våre nettkurs gjør det enkelt og effektivt å formidle nødvendig faglig kunnskap innen profesjonelt renhold

Generelle smitteverntiltak er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Smitteverntiltak beskrives som alle tiltak som tar sikte på å redusere risikoen for overføring av sykdomsframkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder.

Basale smittevernrutiner sees i dag på som grunnpilaren i smittevernet i all helsetjeneste, og gjennomføring av tiltakene er en forutsetning for et effektivt vern mot smitte. Når man står overfor kjente eller mistenkte infeksjonstilfeller og det er viktig å blokkere smitteveiene. I disse prosedyrene står renholdsrutiner som særdeles viktig.

Kursets innhold

  • Forebyggende helsearbeid
  • Generell hygiene
  • Personlig hygiene / håndhygiene
  • Mikrobiologi
  • Basale smittevernrutiner
  • Smittekjeden
  • Å bryte smittekjeden
  • Smitterenhold
  • Smitteregimer
  • Rengjøringsprosedyrer