Renholdsoperatør – Fagbrev

Velkommen til nettkurs: Renholdsoperatør – fagbrev

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

 • Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig på kunnskapsprøvene etter hver leksjon for å få godkjent test.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du ringe eller sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no. Våre veiledere er her for å hjelpe deg til å få et best mulig grunnlag for at du skal tilegne deg nødvendig kunnskap.

Hygiene, helse og smitterenhold

Velkommen til nettkurs: Hygiene, helse og smitterenhold

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no.

Profesjonell renholder del 1

Velkommen til nettkurs: Renholder del 1

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer knyttet til ditt arbeid som profesjonell renholder. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45 15 10 70.

Lykke til med kurset, og ditt arbeid innen renholdsyrket.

Profesjonell renholder del 2

Velkommen til nettkurs: Renholder del 2

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer knyttet til ditt arbeid som profesjonell renholder. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45 15 10 70.

Lykke til med kurset, og ditt arbeid innen renholdsyrket.

Profesjonell renholder del 3

Velkommen til nettkurs: Renholder del 3

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer knyttet til ditt arbeid som profesjonell renholder. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45 15 10 70.

Lykke til med kurset, og ditt arbeid innen renholdsyrket.

Renholdsassistent

Velkommen til nettkurs: Renholdsassistent

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45151070.

Leder del 1: Etablering og drift av renholdsvirksomhet


Velkommen til nettkurs: Leder del 1: Etablering og drift av renholdsvirksomhet

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på seks leksjoner med aktuelle temaer knyttet til ditt arbeid som renholdsleder. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45 15 10 70.

Lykke til med kurset, og ditt arbeid som renholdsleder.

Leder del 2: Renholdsleder

Velkommen til nettkurs: Leder del 2: Renholdsleder

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på seks leksjoner med aktuelle temaer knyttet til ditt arbeid som renholdsleder. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45 15 10 70.

Lykke til med kurset, og ditt arbeid som renholdsleder.

Leder del 3: Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS)

Velkommen til nettkurs: Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS)

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på fire leksjoner med aktuelle temaer knyttet til HMS. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 80 % riktige svar ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt personlige HMS kompetansebevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45151070.

Kvalitet – NS INSTA 800 (kunnskapsnivå 2)

Velkommen til nettkurs: Kvalitet – NS INSTA 800:2010

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på fire leksjoner med aktuelle temaer knyttet til betydningen av kvalitetsmessig utført renhold. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45151070.

Kvalitet – NS INSTA 800 (kunnskapsnivå 3)

Velkommen til nettkurs: Kvalitet – NS INSTA 800:2010 (kunnskapsnivå 3)

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på fire leksjoner med aktuelle temaer knyttet til betydningen av kvalitetsmessig utført renhold. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen og ikke bare «klikket» deg gjennom kurset.

 • Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
 • Klikk på aktuelle lenker og studer utdypningsstoffet.
 • Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
 • Du må ha 8 av 10 svar riktig ved hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.
 • Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kursbevis i posten.
 • Om det er noe du lurer på kan du sende oss en epost til nettkurs@cleaner.no eller ringe vår kurstelefon, 45151070.