Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

Kvalitet – NS-INSTA 800:2018 (kunnskapsnivå 3)

Kvalitetssystemet NS-INSTA 800:2018 er en standard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet. Kunder, leverandører og brukere av rom der INSTA 800 anvendes har forskjellige behov når det gjelder kunnskap og kompetanse om standarden, basert på hvilken posisjon personen har i organisasjonen. Det er i standarden anbefalt og beskrevet fire kunnskapsnivåer, hvor dette kurset tilsvarer kunnskapsnivå 3. Kunnskapsnivå 3 omfatter grundig kunnskap om innholdet i punkt 1-5 i NS INSTA om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg D. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet (punkt 6-8). Dette kunnskapsnivået er beregnet på personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelser. Vi tilbyr også INSTA 800 nettkurs som er tilrettelagt spesielt for renholdere, tilsvarende kunnskapsnivå 2.

Kunder kan rimeligvis kreve at en leverandør av renholdstjenester kan dokumentere at medarbeidere på forskjellige nivå i organisasjonen innehar nødvendig kompetanse i bruken av standarden. I standardens normative tillegg B heter det at kunnskap om standarden kan tilegnes ved selvstudium eller gjennom kursdeltagelse, men kunnskapsnivå 3 og 4 kan kun oppnås ved kursdeltagelse eller ved grundig selvstudium. Kunnskapen skal vedlikeholdes ved praktisk bruk eller ved tilleggskurs, og kan dokumenteres ved diplom/kurssertifikat utstedt av tredjepart.

Det er ikke obligatorisk med sertifisering av organisasjoner eller personer for å kunne bruke denne standarden.

Leksjoner

 1. Hvorfor renhold?
 • Historikk
 • Behov for rengjøring?
 • Forebyggende helsearbeid
 • Dårlig innemiljø
 • Ivaretagelse av verdier
 1. Kvalitet
 • Hva er kvalitet?
 • Renholdskvalitet
 • Kvalitetssikring
 • Service
 1. NS INSTA 800:2018
 • Introduksjon til standarden
 • Uttrykk og definisjoner
 • Profiler og kvalitetsnivå
 • Prinsipp for visuell kontroll
 • Objektive målinger
 • Bedømmelse av kvalitet
 • Godkjenning
 • Rapportering, håndbok
 1. Praktisk bruk
 • Renholders ansvarsoppgaver
 • Valg av rengjøringsmetoder
 • Utstyr for renhold
 • Arbeidsteknikk
 • Arbeidsvaner
 • Et godt arbeidsmiljø

Test dine INSTA kunnskaper