Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

 
 
 

Leder del 1  –  Etablering og drift av renholdsvirksomhet

Skal du etablere egen renholdsbedrift, og føler behov for å styrke din kompetanse? Eller har du kanskje allerede startet en bedrift, eller er leder i en etablert renholdsbedrift, og ønsker å få litt mer faglig påfyll? Da er dette kurset for deg!

De fleste gründere er alene om å etablere og drifte sin bedrift, og må derfor ha kunnskap innen økonomi, marked, strategi, teknologi, lover og regler, administrasjon, salg, renholdsfaglig kompetanse osv. Listen er lang! For å gjøre det enklere for deg, og hjelpe deg til velfortjent suksess med din renholdsvirksomhet, har vi i våre nettbaserte kurs samlet kunnskap og erfaring om disse temaene fordelt på seks leksjoner

Leksjoner

Leksjon 1. Grunderen

 • Å være en gründer
 • Tips for oppstart
 • Gode hjelpere
 • Strategisk fundament
 • Hva er en forretningsplan
 • Referanser og kilder
 • Kunnskapsprøve

 

Leksjon 2. Firma/ økonomi

 • Offentlige krav og lover, selskapstype
 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Medlem cleaning.no
 • Budsjettering
 • Regnskap
 • Lønnsomhetskontroll
 • Kunnskapsprøve
 • Nyttige lenker

Leksjon 3. Kompetanse

 • Leder eller administrator?
 • Opplæring av renholdsledere
 • Opplæring av renholdere
 • En profesjonell renholder?
 • Kunnskapsprøve

 

Leksjon 4. Samarbeidspartnere

 • Bruk av underleverandører
 • Samarbeid med andre renholdsbedrifter
 • Utstyrsleverandører
 • Cleaning.no
 • Smart-Club
 • NHO-Virke
 • Bransjerådgivere
 • Arbeidstilsynet
 • Regionale verneombud (RVO)
 • NAV
 • Altinn
 • Kunnskapsprøve

Leksjon 5.  Kvalitetssikring

 • Kvalitet
 • Kvalitetsplan
 • Driftsplanlegging
 • Gjennomføringsplan
 • Avvikshåndtering
 • Kunnskapsprøve
 •  
   
   
   
   

Leksjon 6. HMS – vernearbeid

 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Internkontrollforskriften
 • Arbeidsmiljø
 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
 •  
   

Alle leksjoner avsluttes med en kunnskapsprøve. Ved bestått kunnskapsprøve (80% riktige svar) og avsluttet kurs, vil du motta vårt kompetansesertifikat.

Dette kurset inngår som del 1 av 4 deler knyttet til etablering drift og ledelse av renholdsvirksomhet.

Lederkursene kan tas enkeltvis eller samlet, og med dette håper vi å kunne bidra til at du får økt din kompetanse og kan stille ennå bedre rustet til å bygge opp din virksomhet til å bli en seriøs, lovlig, kvalitetsmessig og økonomisk lønnsom renholdsbedrift

 • Leder del 1 – Etablering og drift av renholdsvirksomhet
 • Leder del 2 – Renholdsledelse
 • Leder del 3 – HMS – vernearbeid
 • Leder del 4 – Markedsføring (under utvikling)

Vi anbefaler at du også vurderer andre av våre nettkurs som dekker aktuell og utfyllende kompetanse som du bør ha.

 • NS INSTA 800
 • Profesjonell renholder del 1,2,3

Se oversikt over alle kurs på cleaning.no: kursoversikt

Medlem cleaning.no

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for renholdsbedrifter og offentlige virksomheter. Medlemskap i cleaning.no gir trygghet, økt kompetanse og seriøsitet. Les mer om medlemsfordelene her