Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

Praktisk bruk av NS Insta 800

Dette kurset er en forlengelse og påbygning av kursene NS Insta 800, kunnskapsnivå 2/3, og går dypere i forståelsen av den praktiske bruken av Insta 800. Det er derfor en fordel at du har tatt nivå 2 eller 3 kurset først. Kurset består av 3 leksjoner, med avsluttende kunnskapsprøve for hver leksjon. Ved avsluttet kurs mottar du vårt kurssertifikat.

Leksjoner

1: Forberedelser

• Kvalitet
• Behovsvurdering
• NS Insta 800
• Beskrivelse av visuelle kvalitetsmål
• Hva kvalitetsstyrt renhold er – og ikke er
• Kunnskapsprøve

2: Gjennomføring

• Renholders ansvarsoppgaver
• Valg av rengjøringsmetoder
• Praktiske filmer
• Egenkontroll, pass på!
• Kunnskapsprøve

3: Kontroll

• Noen fakta om standarden
• Visuell kontroll
• Hvordan utføres kontrollen
• Profiler og kvalitetsnivå
• Urenheter
• Bedømmelse av rengjøringskvalitet
• Rapportering
• Kunnskapsprøve

Pris

Kr 2.900
Dersom du tidligere har gjennomført kurset Kvalitet: NS Insta 800, nivå 2 eller 3, får du 25% rabatt på dette kurset.
Medlem cleaning.no; kr 2.100.