Hvorfor nettbasert opplæring

Ved å gjøre opplæringen nettbasert blir den mer tilgjengelig for alle, uansett bosted. Du kan starte når det passer deg, og behøver ikke vente på neste arrangerte kurs. Som ny renholder er det viktig å starte basisopplæringen så raskt som mulig, og ikke måtte vente lang tid på neste felleskurs.

En stor fordel ved å gjennomføre opplæringen på nettet er også at man slipper å reise noe sted for å delta på kurs. Eksterne kurs koster både penger og tid. Når de ansatte er borte på kurs betales det lønn for uproduktiv tid, og kanskje må det også leies inn vikar.

Nettkurs er spesielt nyttig for bedrifter med stor rullering på ansatte, da de raskt kan tilby nyansatte den basiskunnskap som er nødvendig for å starte som renholder. Hos Cleaner.no kan du ta både basiskurs og spesialkurs innen renhold, samt leder og etablererkurs.

Priser

Kode Kursbeskrivelse Pris Medlemspris cleaning.no
Kurs D Nettkurs: Profesjonell renholder del 1, 2, 3 (samlet 3 kurs) Kr 3.500 Kr 2.500
Kurs D,1 Profesjonell renholder del 1 Kr 1.500 Kr 1.100
Kurs D,2 Profesjonell renholder del 2 Kr 1.500 Kr 1.100
Kurs D,3 Profesjonell renholder del 3 Kr 1.500 Kr 1.100
Kurs J Nettkurs: Fagbrev – Renholdsoperatør Kr 13.900 Kr 11.900
Kurs O Nettkurs: Renholdsassistent Kr 2.900 Kr 2.100
Kurs L Nettkurs: Kvalitet – NS INSTA 800 – Nivå 2 Kr 2.900 Kr 2.100
Kurs N Nettkurs: Kvalitet – NS INSTA 800 – Nivå 3 Kr 2.900 Kr 2.100
Kurs P Nettkurs: Leder del 1: Etablering og drift av renholdsvirksomhet Kr 4.500 Kr 3.500
Kurs E Nettkurs: Leder del 2: Renholdsleder Kr 2.900 Kr 2.100
Kurs M Nettkurs: Leder del 3: HMS Opplæring for ledere og verneombud Kr 2.900 Kr 2.100
Kurs A/B/C/I/H Åpent dagkurs. Klasseromsundervisning Kr 3.100 Kr 2.400
Kurs R Få arbeid i renholdsbransjen Kr 8.500 Kr 7.000
Kurs T Nettkurs: Hygiene, Helse og smitterenhold Kr 2.900 Kr 2.100
Alle kurs Interne kurs. Vi kommer til dere Ta kontakt for tilbud

 

  • Ta kontakt for tilbud
  • Priser gjelder pr deltager
  • Medlemspriser gjelder Premium medlemskap
Påmelding kurs

 

Bli medlem i cleaning.no

Medlem cleaning.no (priser pr mnd eks mva Basis Premium
Bedrift med omsetning under 5 mill Kr 280 Kr 480
Bedrift med omsetning over 5 mill Kr 380 Kr 580

Gå til cleaning.no