Test dine INSTA kunnskaper gratis

Hvor mye kan du om visuell rengjøringskvalitet og standarden NS INSTA 800?
Vi har laget en liten quiz med 20 spørsmål med 3 svaralternativer, hvor du skal velge det svaret som høres mest riktig ut.
Spørsmålene er knyttet til generell forståelse av kvalitetsbegrepet, og hovedprinsipper for visuelle kontroller av rengjøringskvaliteten.

INSTA Quiz