Kursbeskrivelser for nettkurs

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Påmelding kurs

Renholdsassistent – Nettkurs

Når du tar nettkurset Renholdsassistent tilegner du deg basiskunnskap som er nødvendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter.
Kurset omhandler de mest grunnleggende temaer som du må beherske, er spesielt godt egnet for de som skal starte i renholdsyrket, og som ikke har noe tidligere teoretisk eller praktisk erfaring.

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Renholdsassistent

Leksjon 1: Innføring i renholdsyrket
Leksjon 2: Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
Leksjon 3: Rengjøringsmidler
Leksjon 4: Renholdsflater, materiallære
Leksjon 5: Renholdsplaner
Leksjon 6: Helse, ergonomi
Leksjon 7: Internkontroll, HMS
Leksjon 8: Den dyktige renholder

 

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte modul for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.
Når du har gjennomført kurset får tilsendt vårt kompetansebevis.
For de som ønsker en grundigere utdannelse som Profesjonell renholder, les mer på cleaner.no. om våre andre nettkurs.