Kursbeskrivelser

Nettkurs fra Cleaner.no gir deg et fortrinn i jobbmarkedet fordi du kan doku­mentere din kompetanse overfor ny arbeidsgiver. Når du tar kursene Renholder del 1 og 2, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide som renholder. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede, mens vårt kompetansebevis NorClean Qualified Cleaner viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ikke bare teoretisk men også fra praktisk arbeid innen renhold.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på 8 moduler med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte modul svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres innen 4 – 5 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte modul for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.

Renholder del 1

Modul 1:          Innføring i renholdsyrket
Modul 2:          Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
Modul 3:          Renholdsmidler
Modul 4:          Renholdsflater, materiallære
Modul 5:          Renholdsplaner, frekvenser, arbeidsomfang
Modul 6:          Den dyktige renholder, kvalitet, service
Modul 7:          Arbeidsteknikk, ergonomi
Modul 8:          Internkontroll

Renholder del 2

Modul 1:          Arbeidsmiljø
Modul 2:          Periodisk renhold
Modul 3:          Facility services
Modul 4:          Kvalitetsstandarder
Modul 5:          Renholdsøkonomi
Modul 6:          Helse
Modul 7:          Mikrobiologi, hygiene
Modul 8:          Avfallshåndtering, miljø

Ved gjennomført del 1 og del 2, og i tillegg dokumentert minimum 100 timers praksis fra renhold, kan du få tilsendt vårt kompetansebevis NorClean Qualified Cleaner.
Praksis må være dokumentert med attest fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver, og sendes